Aldez AURREKO HITZORDUA eskaintzen dizugu zure aitorpena aurkezten laguntzeko.
Zerbitzu hori 10 bulegotan eskura dezakezu, 8:30etik 19:00etara, SALBU eta 2021ean errenta hauetakoren bat izan  baduzu:
 
  • Bi higiezin baino gehiagoko errentamenduak edo turismo-errentamenduak.
  • Atzerriko baloreetatik eratorritako dibidenduak edo bestelako errendimenduak.
  • Higiezinen eskualdaketak, jaraunspen edo dohaintza bidez eskuratutakoak badira.
  • 5 eragiketa baino gehiago izan badituzu eta/edo 2021ean salmenten zenbateko globala 10.000 eurotik gorakoa bada. Kanpo geratzen dira, halaber, kriptomoneta, warrant, etorkizun eta kontratuekin egindako eragiketak.
  • 2020 baino lehenagoko ekitaldietako konpentsazioak (edo 2020koak, datu fiskaletan jasota ez badaude).
  • Ondare-aldaketak proindibisoak uzteagatik edo irabazpidezkoak desegiteagatik.
  • Jarduera ekonomikoak (hitzordua eska dezakezu zuzeneko zenbatespen erraztuko nekazaritza-, arrantza-, basokoak edo abeltzaintza-jarduerak edo gastuak egotzi gabeko ikastaroak edo hitzaldiak badira)
Kasu horietan, errenta-aitorpena zeure kabuz egin beharko duzu, horretarako Web kanalean ematen dizkizugun baliabide guztiak erabili ahalko dituzu.


 

Maiz egiten diren galderak

Laguntza gehiago behar duzu?