Aldez AURREKO HITZORDUA eskaintzen dizugu zure aitorpena aurkezten laguntzeko.

Zerbitzu hau 12 bulegotan eskura dezakezu, 8:30etik 19:00etara, SALBU eta 2022ean errenta hauetakoren bat izan  baduzu:
 
  • Bi higiezin baino gehiagoko errentamenduak edo turismo-errentamenduak.
  • Atzerriko baloreetatik eratorritako dibidenduak edo bestelako errendimenduak.
  • Jarduera ekonomikoak (hitzordua eska dezakezu zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztuko nekazaritza-, arrantza-, basogintza- edo abeltzaintza-jarduerak edo gastua egozpenik gabeko ikastaroak edo hitzaldiak badira).
  • Nekazaritza-, arrantza-, basogintza- edo abeltzaintza-jarduerak, baldin eta jarduerari lotutako ondare-elementuak eskualdatzetik eratorritako ondare-irabiziak edo galerak badaude.
  • Higiezinen eskualdaketak, jaraunspen edo dohaintza bidez eskuratutakoak badira bai eta irabazpidezko sozietateen dizoluzioak edo proindibisoak eteteak  gehiegizko esleipenak daudenenan.
  • Akzioen eskualdaketak, 5 eragiketa baino gehiago izan badituzu eta/edo 2022an salmenten zenbateko globala 10.000 eurotik gorakoa bada. Kanpo geratzen dira ere kriptodirua, warrant, gerokoak eta kontratuekin egindako eragiketak.
  • Aurreko ekitaldietatik aplikatzeke dauden konpentsazioak (salbu eta 2020koak edo ondorengoak badira eta datu fiskaletan jasota badaude).
Kasu horietan, errenta-aitorpena zeure kabuz egin beharko duzu, horretarako Web kanalean ematen dizkizugun baliabide guztiak erabili ahalko dituzu.


 

HITZORDUA  TELEFONOZ

94 406 66 00

HITZORDUA INTERNET BIDEZ (aurkezpena bakarrik): 
Egin klik zure errenta motaren arabera

INFORMAZIOA ETA BESTE IZAPIDE BATZUK

94 608 3000

Maiz egiten diren galderak

Laguntza gehiago behar duzu?