BIZI-EGOERAK: lotutako zerga-izapideak

Gure bizitzan gertatzen diren ia gertaera edo egoera guztiek ondorio fiskalak dakartzate. Higiezin bat erostea, saltzea, alokatzea, autonomo gisa lan egitea, jaraunspen edo dohaintza bat jasotzea, diru-sarrera bat jasotzea, ibilgailu bat erostea gure bizitzan noizbait gertatzen zaizkigun egoerak dira. Orrialde hauetan modu errazean azaltzen saiatzen gara egoera horiei lotutako zerga-betebeharrak.

Zerga-betebeharrak egoera hauetan: