*Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroa edo dagokion erakunde eskudunarena, baldin eta eremuak Euskal Autonomia Erkidegoa gainditzen badu.

Elkartea dagokion elkarteen erregistroan* inskribatuta dago?