*Eusko Jaurlaritzako Fundazioen Erregistroa edo dagokion erakunde eskudunarena, baldin eta eremuak Euskal Autonomia Erkidegoa gainditzen badu.

Fundazioa dagokion elkarteen erregistroan* inskribatuta dago?